close
تبلیغات در اینترنت
دوران باستان

همراه تاريخ

دوران باستان

همراه تاریخ
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
کتابخانه همراه تاریخ
جستجوگر پیشرفتهغول های اساطیری ایران ، ( قلمرو اهریمن )

غول های اساطیری ایران ، ( قلمرو اهریمن )

 سردیوان ( کمالگان یا کماریگان )

سرکردگان دیوان هستند و در رده نخست موجودات بد مینوی قرار دارند . آن ها شش سردیو و به قولی هفت سردیو ( حرف ر ساکن است ) مقابل امشاسپندان ( فرشتگان ) هستند که به ترتیب عبارتند از :

اکومن ( اکه منه ) : دشمن بهمن است و نمادی است از بداندیشی و آشتی ناپذیری . او پیام آور اهریمن است .

اِندَر / ایندَر / ایندره : دشمن اردیبهشت است . در آثار ودایی نام خدایی بسیار نیرومند است و بیشتر صفات او به ایزد بهرام و تعدادی از صفاتش به مهر منتقل شده است و خود در باورهای ایرانی  به صورت دیوی درآمده است که آفریدگان را از نیکویی کردن باز می دارد . او ضد نظم و ترتیب است . تحت تاثیر تفکرات روحانیان ساسانی ، این صفت را هم به او نسبت داده اند که مانع کستی بستن می شود .

سارول ( سَروَه ) : دشمن شهریور است و نمادی از شهریاری بد و ستمکاری احتمالا همان رودرَه سَروه ، خدایی از تبار دَیوَ ه های هندی بوده است که در ایران ، شهریاری بد و ظلم را تجسم می بخشد .


ناهیه ( نانگهیثیه ) : دشمن سپندارمد که آفریدگان را از قانع بودن باز می دارد و آنان را ناراضی می سازد . او نیز احتمالا تجسم ناستیه ، خدایی از تبار دَیوه های هندی است . گاهی ترومد را که یکی از دیوان نشاندهنده غرور و نخوت است بدلی از ناهیه دانسته اند .

تَیریز ( تئیری ) : دشمن خرداد که گیاهان و دامها را به زهر می آمیزد .

زَیریز ( زئیری ) : دشمن امرداد که زهر می سازد .

گاه خود اهریمن و گاه اَئِشمه ( دیو خشم) را بر شش دیو فوق می افزایند تا رقم هفت گانه شود .

دیوان و دروجان

 

علاوه بر سَردیوان ، همه جلوه های زشت و صفات پلید نیز به صورت دیوان و دورجان در برابر ایزدان شخصیت می یابند . دروج در آغاز نامی برای ماده دیوان بوده است . ولی سپس کلمه ای می شود مترادف دیو . دیوها نیز مانند ایزدان سلسله مراتب دارند و از نظر اهمیت و قدرت عمل در مقام های بالا و پایینی قرار می گیرند ، ولی شخصیت وجودی آن ها به اندازه ایزدان روشن و واضح نیست . تعداد دیوزنان به نسبت دیوان مذکر محدود است . ولی در کل ، جنسیت دیوان کمتر از ایزدان مشخص است . تعدادی از این دیوان عبارتند از :

جِه / جَهی : دیو زنی که نقش تخریبی عمده ای در آغاز آفرینش دارد . نماد همه پلیدی ها و آلودگی های زنانه و نماد روسپی گری است . او در متنها هم زن و هم اهریمن به شمار آمده است . اوست که اهریمن را به یورش دوم بر جهان می انگیزد . چون اهریمن بر می خیزد ، بر سر جَهی بوسه می زند و آلودگی های زنانه از این راه پدیدار می شود . پس از آفرینش ، در اسطوره ها دیگر از جَهی نشانی نیست ، جز اشاره ای کوتاه در هزاره اوشیدر و اوشیدرماه .

سهمناکترین دیوها ، دیوهایی هستند که با مرگ ارتباط دارند ، این دیو ها که به دیوهای مرگ معروفند عبارتند از :

اَستویداد / استوِهات : دیوی که مفهوم نام او در هم شکننده و از هم جدا کننده استخوانهاست . او دارای کمندی است که آن را بر گردن قربانی مورد نظر خود می اندازد . اوست که برای نخستین بار مرگ را بر کیومرث ، پیش نمونه انسان ، مستولی می کند . دیوی است که چون دست بر مردم زند ، خواب آورد و چون سایه بر آنان افکند ، تب چون دیده بر آنان دوزد ، مرگ .

 

ویزَرِش : همکار استویداد دیو است که با روان گذشتگان در آن سه شبانه روزی که هنوز در گیتی هستند نبرد می کند و آنان را می ترساند . او نیز بر دوزخ می نشیند و روان گناهکاران را با زنجیر تا پل چینود می کشد .

وایِ بد : بخشی از فضا را در اختیار دارد که روان درگذشتکان از آن می گذرد . اوست که جان را از تن جدا می کند . ( نک ایزد وای )

نَسو / نسوش : دیوی است که به بدن انسان ، در حالی که هنوز زنده است ، یورش می برد و آن را می گنداند و چون بدن فاسد و گندیده شد ، روان دیگر نمی تواند در آن بماند . در حقیقت نخستین عامل مرگ این دیو است . اثری از تانیث در نام این دیو دیده می شود .

بوشاسب ( بوشیانستا) : دیو خواب مفرط و تنبلی است . احتمالا دیو زن است و به دارنده دست های دراز موصوف است . هنگامی که خروس در بامداد می خواند او همه کوشش خود را به کار می برد که جهان را در خواب نگه دارد . سحرگاهان پلک ها را سنگین می کند و بدینسان مردم را از برخاستن و رفتن به سرکار باز می دارد .

خشم (اَئِشمَه) : دیوی است که با نیزه خونین ظاهر می شود او نیز از پیام آوران اهریمن است . دیو خشم و دیو آز دو دیوی هستندکه با اهریمن به پایان جهان می رسند و سروش دیو خشم را از میان می برد و به قولی ، دیو آز او را می بلعد . دیو خشم رقیب و دشمن سروش است .

آز : دیوی است که صفت سیری ناپذیر دارد و در پایان جهان ، اهریمن او را می بلعد .

 

سیج / سیز : دیو درد و بلاست . فریب دهنده است و کار خود را پنهانی انجام می دهد . هیز ( هیچه ) : دیو قحطی و خشکسالی و نایابی است .

اپوش ( اَپوشه ) : دیو خشکی و خشکسالی است که تیشتر با او نبرد می کند نام او به معنی دارنده آب است .

اسپنجَروش / سپَنجَروش / سپنجگر ( سپَنجغریه ) : همکار اپوش دیو است .

سِپَزگ دیو : دیو سخن چینی و غیبت است . دیو بدکاره ای که در دوزخ به جای پیش رفتن ، پس می رود .

وَرَن : دیو شهوت است و همراه با دیو آز در متون اخلاقی از بزرگترین دیوان به شمار می رود .

چشمَک : دیوی است که موجب گردباد ، زمین لرزه و ویرانی می شود . در اسطوره زندگی زردشت نقش این دیو این است که شهر و ده را ویران می کند و درختان را درهم می شکند تا مایع مقدسی را که فروَهر و گوهر تن زردشت در آن است از میان ببرد .

زَرمان : دیو پیری است و صفت بد نفس دارد و به عبارت دیگر ، نفس مردمان را بد می کند .

بوت / بود : دیوی است که نماد بت پرستی است و از مخالفان سرسخت زردشت / . در بندهشن آمده است که او را در هندوستان می پرستند .

مَلکوس / مرکوس : دیوی است که سرما و زمستان سخت را در پایان هزاره اوشیدر به وجود خواهد آورد .

میتوخت : دیوی است که نماد گفتار نادرست است و به قولی ، نخستین آفریده اهریمن به شمار می رود و بدگمانی می آورد . او دیو مقابل ایزد گفتار مانسرسپند یا مارسپند است .

اَکَه تَش : دیو انکار است که مردمان را وادار می کند که هر چیز خوبی را انکار کنند .

اَشموغ / اَهلَموغ : دیو بدعت است . از منفورترین دیوان است که سوشیانس در پایان جهان سپاهی بر می انگیزد و به کارزار او می رود و سرانجام او را به سوراخی فرو می کند .

اودَگ : دیو زنی است که به قولی هفت سَردیو ( کماریگان ) و ضحاک را به وجود می آورد . او جمشید را به سوی لذت های دنیوی می راند و مردم را به سخن گفتن در جایی که باید سکوت کرد وامیدارد .

ترومد / ترومت / ترومتی : دیو زنی است که نخوت و تکبر و گستاخی می آفریند ، درست بر عکس سپندارمد که نماد تواضع است . این دیو به دست سپندارمد از میان خواهد رفت . برخی این دیو را با دیو ناهیه که یکی از سر دیوان است یکی دانسته اند .

پریمتی : دیو زن تکبر است . او نیز دشمن سپندارمد به حساب می آید و همکار ترومد است .

پِنی ( پِنیه ) : دیو خسّت است که مردمان را وادار می کند که انبار کنند و نخورند و به کس ندهند .

رشک : به مفهوم حسد ، دیوی است که کینه و بدچشمی می آورد .

اِناست : دیو تباهی است .

اَگاس / اگاش : دیو شورچشمی است که مردمان را چشم می زند .

کوند : دیوی است از دشمنان سروش که بدون ماده سکر آور مست است و مونث آن به صورت کوندیره آمده است .

در این فهرست که متعلق به دیوان مینوی است ، نام دیوانی که در رویدادی های زمینی نقش دارند و همچنین (( پری )) ها ، یعنی ماده دیوانی با ظاهر زیبا که غالبا به فریب دادن قهرمانان در دوران گیتی می پردازند نیامده است .

 

..........................................

منبع : کتاب تاریخ اساطیری ایران ، دکتر ژاله آموزگار ، ص 37 تا 42 ، انتشارات سمت ، 1387 .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 8

:: بازدید : 2449
:: ارسال شده در: دوران باستان , اساطير , مطالب تاریخی مختلف ,

نویسنده
نویسنده : mobina
تاریخ : [سه شنبه 07 مرداد 1393 ] [ 15:3]
تاریخ

جام سنگی تپه حسنلوو


عکس جام سنگی 2900 ساله تپه ی حسنلو


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 3

:: بازدید : 1275
:: ارسال شده در: دوران باستان , کشفیات باستان شناسی ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 17:52]
تاریخ
مدال و مهر آریایی مربوط به دوره قبل از هخامنشی کشف شده در سیبری روسیه

مدال و مهر آریایی


مدال و مهر آریایی مربوط به دوره قبل از هخامنشی کشف شده در سیبری روسیه:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 6

:: بازدید : 1590
:: ارسال شده در: دوران باستان , کشفیات باستان شناسی ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 17:47]
تاریخ

عکس


لینک در انجمن : اینجا .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 2

:: بازدید : 583
:: ارسال شده در: دوران باستان , کشفیات باستان شناسی ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 14:38]
تاریخ
ظرف سفالین هزاره ی سوم پیش از میلاد. تمدن ايلام

ظرف سفالین تمدن عیلام . عکس


لینک در انجمن همراه تاریخ


:: امتیاز: نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 643
:: ارسال شده در: دوران باستان , کشفیات باستان شناسی ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 22 ارديبهشت 1393 ] [ 16:42]
تاریخ
ا ی ر ا ن . پ ل ا ک . پلاک طلایی 2800 ساله . ايران باستان

ا ی ر ا ن . پ ل ا ک . پلاک طلایی 2800 ساله . ايران باستان


wysiwyg image


لینک عکس در سایز بزرگتر در انجمن همراه تاریخ

http://hamrahetarikh.ir/Forum/Catgory/498/Post/945


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 3

:: بازدید : 404
:: ارسال شده در: دوران باستان , کشفیات باستان شناسی ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 22 ارديبهشت 1393 ] [ 1:8]
تاریخ
الفبای باستانی ناهیمراپی

در میان آریایی های باستان اقوام مختلفی وجود داشت که یکی از این اقوام ، قوم ناهیمراپی بودند که در کرانه های دریای مازندران و در جنوب شرقی روسیه کنونی زندگی می کردند . در منطقه ای که این اقوام زندگی می کردند آثار زینتی بسیاری همچون مجسمه های چوبی کوچک و ساخته هایی از جنس گل خشک شده و همچنین گورستان ها و معابدی کشف شده است . آنطور که کتاب " کاشفان تمدن " نوشته است این قوم خدایی به نام " خدای مذهب " داشتند و معتقدند بودند که برای خواسته های معنوی خودشون باید این خدا را عبادت کنند . این خدا که نامش " مااینهوارس " بود و در نزد این قوم بسیار اهمیت داشت ، دارای یک الفبای مخصوص هم بود که برای نوشتن متون مذهبی از این الفباء استفاده می کردند و فقط هم برای کارهای مذهبی از جمله قربانی کردن و دعا خواندن از این الفبای مخصوص که نمونه هایی از آن بر لوح های گلی کوچک یافته شده است استفاده می کردند . خواندن و رمز گشایی این الفبا توسط باستان شناسان روسی زمانی صورت گرفت که آن ها موفق شدند در آرامگاه یکی از روئسای این قبیله یک لوح طلایی به دو زبان پارسی باستان و خط ناهیمراپی نوشته شده بود ، کشف کنند . این الفباء که بر خلاف خطوط باستانی که اغلب از بالا به پایین نوشته می شوند از چب به راست همانند خطوط انگلیسی نوشته می شود . این قوم پس از آنکه با سرمای شدید و رشد جمعیت و فشار قبایل همجوارشون مواجه شدند به اروپا مهاجرت کردند و جز اولین اقوام اریایی بودند که منطقه کرانه دریای مازندران را ترک کردند .


نمونه خطی را که پروفسور جیمز ویلسون دانمارکی در کتاب " کاشفان تمدن " خود آورده است را برای شما می گذارم . این کتاب جزء کتاب های مرجع بود و نمی تونستم قسمت مربوط به این تمدن را اسکن کنم و تو سایت بزارم . دوربین هم همراهم نداشتم و گوشی موبایلم هم کیفیتش چندان خوب نبود و اینکه دستخطم هم بد هستش ولی چون الفباشون برام جالب بود با خودکار نوشتم و بعدا که یه دوربین پیدا کردم عکسش را گرفتم و روی لپ تابم ریختم و در زیر عکس اونو میزارم .
الفبای باستانی ناهیروبیاگه روی تصویر بالا کلیک کنید سایز بزرگ اون برای شما نمایش داده میشه . اگه این الفبا را به خوبی یاد بگیرید می تونید برای یاداشت های شخصی خودتون ( مثل خاطرات و درد دل ها ) از اون استفاده کنید چون افرادی کمی هستند که از این الفبا اطلاع داشته باشند و شما می توانید با اطمینان از اینکه کسی نمیتونه این حروف باستانی را بخونه به یادداشت نویسی شخصی خود بپردازید . اگه صفحه کلید کامپیوتر این حروف را داشت بهتر می تونستم اینا رو تایپ کنم ولی متاسفانه همه زبان ها برای کامپیوتر تعریف نشده اند . منبع کتاب را هم در زیر می نویسم .


................


منبع : کتاب " کاشفان تمدن " ، نویسنده جیمز ویلسون دانمارکی ، زبان کتاب انگلیسی ، صص 600-605 ، 2008 ، دانمارک ، نشر Star Sunny .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 2

:: بازدید : 774
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 16 فروردين 1393 ] [ 13:59]
تاریخ
 سوالاتی دربارهی ورودآریایی هابه ایران

پرسش هایی درباره آریایی ها

1. آریایی های که بودند ؟

2. آریایی های از چه نژادی بودند و منظقه اولیه زندگی آنان کجا بود ؟

3. آریایی ها قبل از ورود به ایران با چه تمدن هایی همسایه بودند و چه تاثیراتی از تمدن های همسایه خود گرفتند ؟

4. آریایی ها چگونه زندگی می کردند ؟ آداب و رسوم آن ها پیش از ورود به ایران چه بود ؟

5. آریای ها چه ادیانی داشتند ؟ آیا یگانه پرست بودند یا همچون تمدن های زمان خود ستاره پرست یا طبیعت پرست بودند ؟

6.آیا آریای ها مردمی صلح طلب بودند یا مردمی خونریز ؟ آیا خراج گزار بودند ؟

7. چه شرایطی آریایی ها را به سمت ایران حرکت داد ؟ منطقه اولیه آریایی ها چه شرایطی داشت ؟

8 . آریایی ها ابداع کننده چه ابزار آلاتی هستند ؟

9. آیا قربانی کردن انسان در نزد آریایی ها رواج داشت ؟

10. آریایی ها چه بناهایی از خود بر جای گذاشتند ؟

11. سبک معماری آریایی ها چگونه بود و مهمترین بناهای بر جای مانده از این اقوام در چه مناطقی قرار دارد ؟

12. آریایی ها به چه نام هایی معروف بودند و چه اسامی در میان آنان رواج داشت ؟

13. آریایی ها در نبرد با دشمنان خود از چه سلاح هایی استفاده می کردند ؟

14. آیا آریایی ها به زندگی پس از مرگ معتقد بودند و آیا همراه با مردگان خود اشیا و یا اغذیه و کوزه های اب دفن می کردند ؟

15. ازدواج در نزد آریایی ها چگونه بود ؟ آیا رسم پیمان خونی در میان این قوم رواج داشت ؟

17. شیوه دفن مردگان در نزد آریایی ها چگونه بود ؟

18. آریایی ها چه تمدن هایی را در ایران از بین بردند ؟

19. اهمیت اسب در نزد آریایی ها چگونه بود ؟

20. نخستین تمدن آریایی چه نام داشت ؟

21. حیوانات در نظر آریایی ها چه اهمیتی داشتند ؟ آیا آریایی ها حیوانات را مقدس می شمردند ؟

22. آیا بین آریایی ها و تمدن های اساطیری ایران ارتباطی وجود دارد ؟


:: امتیاز: نتیجه : 32 امتیاز توسط 8 نفر مجموع امتیاز : 89

:: بازدید : 9929
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 30 بهمن 1392 ] [ 18:30]
تاریخ
عكسهاي شهر باستاني مس آيناك در افغانستان

در سال 1963 يك زمين شناس فرانسوي موفق به كشف شهر باستاني مس آيناك  در  ولايت لوگر در شرق افغانستان شد . در بررسي هاي باستان شناسي در اين شهر در سال 2004 ، مجسمه هاي بودايي كشف شد كه آسيب زيادي در اثر حفاري هاي عارتگران به آن ها وارد شده بود .شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك شهر باستاني مس آيناك

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 1821
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [یکشنبه 23 تير 1392 ] [ 19:44]
تاریخ
کاوش‌ها در سرای زرتشتیان بدخشان تاجیکستان

..............................................................


سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان  سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان سرای زرتشتیان بدخشان Blog Skinکاوش‌ها در سرای زرتشتیان بدخشان تاجیکستان


.................................................................................................شهر کران، یکی از مکان‌های مورد توجه خاص باستان‌شناسان تاجیک و خارجی است که در ناحیه درواز، در شرق تاجیکستان واقع شده. باستان‌شناسان می‌گویند، مساحت این شهر قدیمی ۱۰۰ هکتار بود. به تازگی کاوش‌های باستان‌شناسی در این منطقه در جریان بوده است.

برای رسیدن به مکان حفریات شهر کران نخست باید بیش از ۴۰۰ کیلومتر راه را از شهر دوشنبه تا ولایت بدخشان با خودرو طی کرد و سپس حدود دو کیلومتر را با پیاده‌راه دشوارگذر کوهستانی سفر کرد.

باستان‌شناسان می‌گویند که برای روشن ساختن صفحه ناخوانده تاریخ شهر کران، در این مکان باید بیش از ۱۵ سال کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شوند.

باستان‌شناسان معتقدند که شهر کران در زمان قبل از اسلام ساخته شده و می‌گویند که "آتشکده" بنیادشده در این شهر در جهان شاید همتا نداشته است.

پروفسور یوسفشاه یعقوبشاه، باستان‌شناس تاجیک، می‌گوید که از مکانی که تا حال تحقیقات در آن انجام شده، ظروف و سکّه‌های مسین متعلق به قرون شش و هشت میلادی پیدا شده است. همچنین باستان‌شناسان تاجیک، می‌گویند که شهر کران از چهار بخش تشکیل شده و در بخش شمال غربی آن معبد آتش مقدس قرار داشته است . در کوه بلندی در نزدیکی کران، دخمه‌های سنگینی هستند که به گفته باستان‌شناسان از سنگهای تراشیده‌ درست شده‌اند و زرتشتیان ار آنها به عنوان مکانی برای گذاشتن اجساد مُردگان استفاده می‌کردند. در این محل، ظروف قدیمی، از جمله سینی‌های سفالی پیدا شده است . باستان‌شناسان کاوش‌ها در شهر کران در فصل سرما متوقف می‌کنند . دانشمندان تاجیک، می‌گویند که در این شهر باستانی آثار دژ یا قلعه‌ای پیدا شده است که "بزرگترین جای نشست شاهان در کوهستان آسیای مرکزی" به شمار می‌رود . به گفته باستان‌شناسان، این احتمالات بعد از انجام کاوش‌های کامل شهر کران ثابت خواهد شد .الکساندر نیکیتین، باستان‌شناس روس برای انجام کاوش‌ها در ناحیه درواز، از شهر سن-پترزبورگ روسیه به بدخشان آمده است . در عملیات باستان‌شناسی در منطقه درواز حدود پنجاه نفر از ساکنان محلی همکاری می‌کنند . در دوران شوروی سابق برای کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه‌های کوهستانی اهمیتی قائل نبودند. باستان‌شناسان: "کاوش‌ها در این مکان حاکی از آن است که مردم در این شهر در قرون ۱۰-۱۲ میلادی زندگی می‌کردند."در دوران شوروی سابق همچنین قسمتی از این شهر قدیمی در اختیار مرزبانان روس قرار گرفته بود .مکان باستانی که از آن به عنوان "شهر کران" نام برده می‌شود، در قلمرو ناحیه درواز، در شرق تاجیکستان، واقع شده است. آغاز کاوش‌ها در کران ثابت کرده است که ساکنان این مکان هزار سال قبل از لوله‌های آبرسانی استفاده می‌کردند. باستان‌شناسان می‌گویند که تصمیم گرفته‌اند برای خراب نشدن این بناهای کهن اطراف آنها را بپوشانند. این شهر باستانی در ارتفاع دو هزار متر از سطح دریا قرار دارد . طول این کتاب سنگی از سنگ خارا ساخته شده است. این کتاب حدود دو متر بوده و عرض آن ۷۰ سانتیمتر است. باستان‌شناسان می‌گویند که به احتمال زیاد در روی کتاب در قرون گذشته اوستا، کتاب مقدّس زرتشتیان گذاشته و خوانده می‌شد . از این میدان در گذشته برای چوگان‌بازی استفاده می‌شد .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 663
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [یکشنبه 23 تير 1392 ] [ 17:55]
تاریخ
مايه هاي فرهنگي حكومت گوپتاها

 

.............................

امپراتوری گوپتا (به سانسکریت: गुप्त राजवंश) یک امپراتوری باستانی در هند بوده که بین سال‌های ۳۲۰تا ۵۵۰بعد از میلاد حکومت می‌کردند.این دودمان بر اکثر خاک شبه قاره هند حکمرانی می‌کردند. بنیان گذار این سلسله ماهاراجا سری گوپتا بود. شمال هند در قرن‌های ۴تا ۶میلادی زیر فرمانروایی امپراطوری گوپتا بود. آثار هنری این دوره بر هنر مناطق مجاور مثل جنوب شرقی آسیا، نپال، و آسیای مرکزی اثر گذار بوده‌است. بعد از مرگ امپراطور کوشان در پایان قرن سوم، گوپتاها به شمال هند مهاجرت کردند و در سرزمینی که اکنون در حوزه ایالت‌های بیهار و اوتارپرادش است، سکنی گزیدند. دودمان گوپتا در زمان پادشاهی سامودراگوپتا و چاندراگوپتا دوم ناحیه زیر حکومت آنها مسافت مابین رودهای گنگ و سند را شمال می‌شد.

 

.....

برگرفته از ویکی پدیا .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 1353
:: ارسال شده در: دوران باستان , تاريخ جهان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 15 آذر 1391 ] [ 11:48]
تاریخ
عكس هاي معبد چغازنبيل (شوش- تمدن ايلام)

 ...................................................:: امتیاز: نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

:: بازدید : 2595
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 20 شهريور 1391 ] [ 3:46]
تاریخ

                                                                                                                                                                                    

      در سال ١٩٣٥ ميلادی هنگامی که شرکت نفت ايران و انگليس در حوالی رود دز به حفاری‌های نفتی مشغول بود، يکی از کارمندان نيوزيلندی شرکت به نام «براون» متوجه مجموعه‌ی عظيمی شبيه تپه شد که در مکانی مرتفع قرار گرفته بود. او از آن مجموعه که در زير خاک مدفون بود آجری کتيبه‌دار پيدا کرد. در همان زمان يک گروه باستان‌شناس در فاصله‌ی ٣٥ کيلومتری در شوش به کاوش‌های باستان‌شناسی مشغول بود. ...


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 829
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 20 شهريور 1391 ] [ 3:43]
تاریخ
 .
شمشير پادشاه هخامنشي
.
شمشير شاه عباس صفوي
.
شمشير شاه اسماعيل صفوي
.
شمشير نادرشاه افشارشمشير طلاي اردشير بابكان پادشاه ساساني:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 3

:: بازدید : 5803
:: ارسال شده در: دوران باستان , ابزارآلات جنگی ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [یکشنبه 19 شهريور 1391 ] [ 17:9]
تاریخ

 

تئوتیئواکان یا تئوتیهواکان(به اسپانیایی: Teotihuacán)‏ نام مکان باستانی بزرگی‌است در حوزهٔ آبگیر مکزیک که بزرگترین هرم‌هایی که پیش از درون‌شد اسپانیاییان بدین سرزمین ساخته‌شده‌است در آن جای دارد.

 

تئوتیئواکان از نیمه نخست هزارهٔ یکم در اوج و بزرگترین شهر قاره آمریکا پیش از اکتشاف این قاره به دست اروپاییان بود. در اوج خود این شهر ۱۰۰هزار باشنده را در خود جای می‌داده‌است. این شهر بر سراسر آمریکای میانه نفوذ داشته‌است. مردمان آن به احتمال از گروه‌های نژادی ناهوا، اتمی و توتوناک بوده‌اند.

 

این بخش تاریخی امروزه در شهرداری سن خوان در ایالت مکزیک جای‌گرفته‌است و در حدود ۴۵کیلومتری شمال خاوری مکزیکو سیتی[۱]. این بخش تاریخی ۸۳کیلومتر مربع گتردگی دارد و از ۱۹۸۷در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت‌است.


عکس اول

عکس دوم

عکس سوم

عکس چهارم

 

عکس پنجم

 

منبع : ویکی پدیا


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 417
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 08 شهريور 1391 ] [ 12:6]
تاریخ

امپراطوری خمر یکی از حکومتهایی است که بین سده‌های ۹تا ۱۲میلادی در جنوب شرقی آسیا وجود داشت. امپراطوری قدرتمند خمر اساسا از سرزمین کامبوج کار خود را آغاز کرد اما با گسترش، بخش‌های زیادی از جنوب شرقی آسیا شامل تایلند، ویتنام، لائوس، میانمار و مالزی کنونی را نیز در برگرفت.

 

شهر انگکور در کامبوج مهمترین شهر به جای مانده از این امپراطوری است .

 

 

 

منبع . ویکی پدیا ..


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 2

:: بازدید : 467
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [سه شنبه 06 تير 1391 ] [ 12:12]
تاریخ

دیوار بزرگ گرگان، طولانی ترین اثر معماری ایران باستان و سومين  دیوار تاریخی جهان با ۲۰۰ كیلومتر طول، در دشت گرگان و تركمن صحرا قرار دارد. این دیوار از شرق دریای خزر در خواجه نفس شروع و از شمال آق ‌قلعه و گمشیان گذشته پس از پیمودن شمال گنبد به طرف شمال غرب رفته و در كوه ‌های «پیش ‌كمر» محو می‌شود.

در نوشته‌های تاریخی ، دیوار بزرگ گرگان را كه مانعی در برابر بیابان‌ گردان آسیای میانه بوده به نام های سد اسكندر ، سد انوشیروان ، سد فیروز ، دیوار دفاعی، قزل آلان ، مار سرخ و … نامیده‌اند و مطالب گوناگونی در مورد آن بیان داشته‌اند........


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 3

:: بازدید : 679
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 19 آذر 1390 ] [ 17:26]
تاریخ

 

 

یک گور دسته‌جمعی مملو از صدها جمجمه در مکزیک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان کاوش‌های باستان‌شناسان دانشگاه جورجیای آمریکا در شهر تاریخی «تئوتیئواکان» در حومه مکزیکوسیتی، یک گور دسته‌جمعی مملو از اسکلت انسان کشف شد.

به گزارش لایو ساینس، استخوان‌هایی کشف شده در این گور دسته جمعی به انسان‌هایی از تمدن آزتک که در فاصله سال‌های 600 تا 850 میلادی می‌زیسته‌اند،‌ تعلق دارد.

محوطه تاریخی محل کشف این آثار در ماه ژانویه کشف شده و تا کنون جمجمه 150 انسان به همراه دیگر آثار تاریخی شامل مجسمه‌های سنگی از خدایان و ظرف‌های سفالی کشف شده‌اند.

نکته جالب توجه در مورد قربانیان این است که تمامی آن‌ها مرد بوده و حتا از نظر خصوصیات فیزیکی مثل قد نیز در شرایط یکسانی بوده‌اند.

شهر تاریخی «تئوتیئواکان» که در فهرست میراث جهانی سازمان «یونسکو» نیز به ثبت رسیده، متعلق به تمدن آزتک بوده و هرم مشهور آن‌ معروف به «هرم خورشید» شهرت جهانی دارد.

تئوتیئواکان یکی از محوطه‌های تاریخی مشهور مکزیک و جهان به شمار می‌رود و تا به حال هزاران اثر تاریخی ارزشمند در آن کشف شده‌اند که از آنجمله می‌توان به کشف بقایای یک معبد آزتک‌ها در ماه اکتبر اشاره کرد که روی یک سکوی بزرگ سنگی احداث شده و به همراه آن دو مجسمه به شکل سر دو افعی و یک تونل که به احتمال فراوان به چندین اتاق سنگی منتهی می‌شوند نیز کشف شدند.

 

...

منبع: خبرگزاری ایسنا .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 445
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [یکشنبه 08 اسفند 1389 ] [ 12:0]
تاریخ
.................به گفته وی این سازه صخره‌ای از نظر ساختار معماری، طاق‌ها و سکوها، شباهت‌های دیگری با گور دخمه "صحنه" و یا مقبره "کیکاوس" در کرمانشاه دارد.
سلطانی در ادامه افزود:‌ «در سازنده‌های بختیاری، این اثر دستکند باستانی از نظر "لیتولوژی" در زمین‌شناسی، شامل "کنگلومرایی بخت آهکی" با رگه‌هایی به صورت سازه‌ای یکپارچه در صخره ایجاد شده است.»

این باستان شناس با اشاره به ابعاد مختلف این دستکند اظهار داشت: «این دخمه دارای .............

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 517
:: ارسال شده در: دوران باستان , دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [سه شنبه 30 شهريور 1389 ] [ 23:3]
تاریخ

تنگ سروک از مجموعه­های مهم تاریخی و فرهنگی کشور است که در سال 1316 با شماره 310 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. اهمیت های تنگ سروک اما فقط به ارزش های تاریخی ان خلاصه نمی شود چرا که به جهت اهمیت عناصر طبیعی و زیستی آن در سال 1380 نیز این محوطه مهم با شماره 260 توسط شورای عالی حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده کشور ثبت و معرفی شد.
از دهانه تنگ سروک در ده کیلومتری شمال­غرب شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی بقایای سنگچین و سنگفرشی مشاهده می­شود که شواهد آن در طول تنگه ادامه داشته تا به بخش میانی تنگ می­رسد. این سنگفرش در طول دره متاثر از عوامل طبیعی و دشواری محیط دارای پیچ و خم­های زیادی است......

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 507
:: ارسال شده در: دوران باستان , دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 30 دي 1388 ] [ 19:40]
تاریخ
در ادامه مطلب ....

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 861
:: ارسال شده در: دوران باستان , دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 شهريور 1388 ] [ 23:31]
تاریخ
 

این غار در پانزده کیلومتری شهر قشم در سمت راست جاده قشم به روستای خربس و روستای درگهان قرار دارد ، دردل ارتفاعات این منطقه آثار باشکوهی از معماری صخره ای دیده می شد که به عقیده برخی از محققین نیایشگاه پیروان آیین میترائیسم یا آناهیتا بوده است . قدمت این اثر به دوره مادها می رسد .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 549
:: ارسال شده در: دوران باستان , دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 شهريور 1388 ] [ 23:8]
تاریخ
 


محوطه باستانی بندیان در شهرستان درگز در استان خراسان رضوی ایران واقع است. این اثر تاریخی از بناهای دوره ساسانی محسوب می‌شود که در 2 کیلومتری شمال غرب این شهرستان در کنار رودخانه ای به نام "درونگر" قرار دارد. نام بندیان نیز برگرفته از محل تقسیم آب رودخانه در این محل بود. محلی‌ها این کار را آب بندی می‌نامند و نام بندیان نیز از همین ریشه گرفته شده‌است.

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 603
:: ارسال شده در: دوران باستان , دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [سه شنبه 12 خرداد 1388 ] [ 23:18]
تاریخ
 

باستان‌شناسان در جستجوی معبد لائودیسه به نهاوند می‌روند


باستان‌شناسان در حالی پس از عید نوروز 91 دوباره برای یافت ردپایی از معبد لائودیسه، به نهاوند می‌روند که تراکم ساخت و سازهای انجام گرفته در این شهر تاریخی، بقایای این معبد باستانی را که به سلوکیان تعلق دارد مدفون کرده‌است. هنوز طرحی برای نجات بخشی محدوده‌ای که احتمالا بقایای معبد لائودیسه در آن واقع شده، داده نشده‌است...

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 520
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 19:21]
تاریخ
 

کشف یک محوطه باستانی با 80 هزار تن سرباره مس در کرمان


 کشف 80 هزار تن سرباره مس در نزدیکی یکی از شهرهای استان کرمان، از دوره باستان تا قرون میانی اسلامی تعجب باستان‌شناسان را برانگیخته‌است. گفته می‌شود مشاهده این مقدار سرباره مس در یک محوطه باستانی تا کنون در دنیای باستان‌شناسی بی‌سابقه بوده است.

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 491
:: ارسال شده در: دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [پنجشنبه 30 خرداد 1387 ] [ 19:38]
تاریخ

giza pyramids غروب اهرام مصر | عکس | Tarikhema.ir

گفته می‌شود که اگر دو خط عمود بر هم از دو منتها الیه شرقی – غربی و شمالی- جنوبی زمین رسم کنیم، محل تلاقی آن دو در محل ساخت اهرام مصر خواهد بود و دیگر اینکه ابعاد و اندازه‌های اهرام مصر به لحاظ هندسی با بعضی فواصل و نسبت‌های نجومی متناسب است

egyptian sunset غروب اهرام مصر | عکس | Tarikhema.ir

غذاهایی که در زیر اهرام نگه داشته شود ‌٢ تا ‌٣ برابر بیشتر غذاهایی که در دماهای معمول نگه داشته می‌شوند؛ بدون فساد باقی خواهند ماند. مزه‌ی غذاها در زیر اهرام کمتر دچار تغییر می‌شود. اهرام منجر به آب گیری و مومیایی شدن هرچیزی می ‌شوند ولی مانع از فساد آنها شده و از رشد قارچ‌ها هم ممانعت می کنند. به علاوه آنها منجر به کاهش سرعت رشد و یا توقف کامل رشد میکرو اوگانیسم های مختلف می شوند. ....................... ادامه مطلب .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 2503
:: ارسال شده در: دوران باستان , تاريخ جهان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [پنجشنبه 19 ارديبهشت 1387 ] [ 16:29]
تاریخ
 

دین و خدایان یونان باستان )


یونانیان خدایان بسیاری را پرستش می کردند به عقیده انان 12 رب النوع و ربته النوع وجود داشتند که بر فراز قله ی کوه المپ واقع در شمال یونان می زیستند . در راس این خدایان زعوس قرار داشت که او را خدای خدایان و خالق طوفان و صاعقه می دانستند . برادر زعوس پوزایدون بر دریا ها حکومت می کرد و زن زعوس یعنی هرا امور زنان را زیر نظر داشت و متصدی تشریفات ازدواج بود . پسر زعوس به نام اپلو ( اپلون) ابتدا رب النوع روشنایی و افتاب و سپس مظهر زیبایی مردانه و حامی شعر و موسیقی به شمار می رفت دختر زعوس به نام اتنه ( اتنا ) مظهر عقل و نیز فضایل و تقوای زنانه بود . یونانیان عقیده داشتند که خدایان نیرویی فوق نیروی بشر دارند و همیشه جاودان خواهند ماند . همچنین عقیده داشتند که پس از مرگ روح بشر وارد منطقه ای در زیر زمین موسوم به هادس خواهد شد و در انجا تا ابد زندگی یکنواخت و کسالت اوری خواهد داشت . غیب گویی در مذهب و امور سیاسی یونانیان نقش عمده ای داشت انها معتقد بودند که خدایان پیام های خود را در اماکن مخصوصی به نام معبد ابلاغ می کنند . معبد اپلو که ازهمه مشهورتر بود در محلی به نام دلف ( دلفی ) قرار داشت تعداد بسیاری از مردم حتی از کشور های خارج برای مشورت با کاهنه ی غیبگوی معبد دلفی که به عقیده انان اپلو پیام های خود را به او می رساند به یونان سفر می کردند . معبد دلفی تا قرن 4 میلادی بسیار مورد احترام بود تا انکه در حملات رومیان با خاک یکسان شد.


:: امتیاز: نتیجه : 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 6

:: بازدید : 2589
:: ارسال شده در: دوران باستان , تاريخ جهان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 19 فروردين 1387 ] [ 0:17]
تاریخ

كرمان ، شهرجیرفت ، پنجمین فصل کاوش‌های کنارصندل به کشف دو لوحی خط دیگر منجر شد و تعداد لوح‌های کشف شده در این سایت پنج‌هزارساله را به پنج لوح رساند تا همچنان کشف خط در این سایت یکی از جنجالی‌ترین کشف حوزه فرهنگی هلیل‌رود باشد واکنش مخالفان و موافقان را به دنبال داشته باشد.

" استاین کلر زبان‌شناس و محقق دانشگاه هاروارد در تازه‌ترین مقاله خود درباره خط کشف شده در کنارصندل جیرفت از آن بنام خط شرق نام‌برده است...........

:: امتیاز: نتیجه : 1 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 577
:: ارسال شده در: دوران باستان , دوران باستان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 08 بهمن 1386 ] [ 20:17]
تاریخ
اگر مطلبی برای وب ما فرستادید در

اینجا قرار خواهد گرفت .

مطالب شما

عنوان: آتشکده نیاسر .

قدمت: دوره ساسانی .

محل جغرافیایی : شهر نیاسر.

عکس تاریخی

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 1179
کل نظرات کل نظرات : 497
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 3020

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 930
باردید دیروز باردید دیروز : 2,241
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 33
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 104
بازدید هفته بازدید هفته : 5,001
بازدید ماه بازدید ماه : 71,317
بازدید سال بازدید سال : 620,158
بازدید کلی بازدید کلی : 2,855,458

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.225.18.67
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir

;