close
رزرو هتل
نقشه قلمرو حكومت ها

همراه تاريخ

نقشه قلمرو حكومت ها

همراه تاریخ
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
کتابخانه همراه تاریخ
جستجوگر پیشرفتهنقشه فتوحات اسکندر در مرزهای شرقی . قلمرو شرقی اسکندر
Blog Skin

:: امتیاز: نتیجه : 2 امتیاز توسط 2 نفر مجموع امتیاز : 5

:: بازدید : 2285
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 22 آبان 1391 ] [ 20:24]
تاریخ
Blog Skin

:: امتیاز: نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 11

:: بازدید : 2493
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 22 آبان 1391 ] [ 19:1]
تاریخ
نقشه قلمرو صفویه
Blog Skin
 
نقشه قلمرو سلوکیان
Blog Skin
نقشه قلمرو ساسانیان

 

Blog Skin

:: امتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 12

:: بازدید : 927
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [یکشنبه 09 مهر 1391 ] [ 20:10]
تاریخ
مرزهای ایران در طول تاریخ ثابت نبوده اند و با روی کار آمدن حکومتی جدید و شروع جنگ ها با همسایگان در حال تغییر و تحول بوده اند . در زمان هخامنشیان و دوران  پادشاهی خسرو پرویز امپراتور ساسانی مرزهای ایران به نهایت گسترش خود رسید . اما با حمله اسکندر و اعراب به ایران محدوده قلمرو ایران تغییر کرد و کوچکتر از قبل شد . تا اینکه در زمان سلجوقیان در طول پادشاهی ملکشاه دوباره گسترش یافت و در پایان حکومت صفویه ٰ با حمله افغان ها به ایران باز قسمت هایی از ایران تجزیه شد . با فتوحات و کشورگشایی های نادرشاه قلمرو ایران وسعت زیادی یافت اما با مرگ او ضعف ایران آغاز شد و با شروع حکومت قاجارها که اوج ضعف ایران بود پای بیگانگانی چون روسیه و انگلیس به ایران باز شد و آنان طی قرارداد هایی بخش های زیادی از ایران را جدا کردند و دیگر ایرانیان نتوانستند قدرت سابق را بدست بیاورند تا بتوانند این مناطق را که از ایران جدا شد را پس بگیرند.:: امتیاز: نتیجه : 8 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 28

:: بازدید : 1887
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [پنجشنبه 30 شهريور 1391 ] [ 14:55]
تاریخ
 Blog Skin

:: امتیاز: نتیجه : 8 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 13

:: بازدید : 1813
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 30 شهريور 1390 ] [ 15:23]
تاریخ

Blog Skin

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 3

:: بازدید : 559
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [چهارشنبه 30 شهريور 1390 ] [ 14:59]
تاریخ
 

:: امتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 17

:: بازدید : 7041
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [یکشنبه 20 شهريور 1390 ] [ 18:10]
تاریخ
 Blog Skin Blog Skin

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 4

:: بازدید : 511
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [سه شنبه 30 شهريور 1389 ] [ 15:28]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 10 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 14

:: بازدید : 2585
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [سه شنبه 30 شهريور 1389 ] [ 15:4]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 603
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [سه شنبه 30 شهريور 1389 ] [ 15:4]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 13 امتیاز توسط 9 نفر مجموع امتیاز : 28

:: بازدید : 4275
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [سه شنبه 30 شهريور 1389 ] [ 15:2]
تاریخ

Blog Skin

:: امتیاز: نتیجه : 1 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 8

:: بازدید : 535
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 شهريور 1388 ] [ 15:27]
تاریخ

 Blog Skin

Blog Skin Blog Skin.
قلمرو ایران پس از فتوحات خسرو پرویز گسترش زیادی یافت
Blog Skin


:: امتیاز: نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 12

:: بازدید : 5551
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 شهريور 1388 ] [ 15:24]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 2

:: بازدید : 1539
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 شهريور 1388 ] [ 15:21]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 6 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 26

:: بازدید : 1707
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 شهريور 1388 ] [ 15:20]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 6 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 11

:: بازدید : 2253
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 شهريور 1388 ] [ 15:4]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 4 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 5

:: بازدید : 1233
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 شهريور 1388 ] [ 15:3]
تاریخ

بهلول پاي پياده بر راهي مي گذشت . قاضي شهر او را ديد و گفت:

شنيده ام " الاغت سقط شده " و تو را تنها گذارده است!

بهلول گفت: تو زنده باشي. يك موي تو به صد تا الاغ من مي ارزد.


:: امتیاز: نتیجه : 3 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 11

:: بازدید : 405
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 21 شهريور 1388 ] [ 14:10]
تاریخ

 Blog Skin


 

  Blog Skin Blog Skin


:: امتیاز: نتیجه : 3 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 17

:: بازدید : 6623
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:26]
تاریخ
 Blog Skin

:: امتیاز: نتیجه : 2 امتیاز توسط 2 نفر مجموع امتیاز : 3

:: بازدید : 1197
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:25]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 8

:: بازدید : 2169
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:19]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 2 امتیاز توسط 2 نفر مجموع امتیاز : 11

:: بازدید : 2217
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:12]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 3 امتیاز توسط 2 نفر مجموع امتیاز : 4

:: بازدید : 847
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:11]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 2 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 3

:: بازدید : 449
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:10]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 4

:: بازدید : 981
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:9]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 1 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 2

:: بازدید : 761
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:1]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 8

:: بازدید : 673
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 30 شهريور 1387 ] [ 15:0]
تاریخ

:: امتیاز: نتیجه : 9 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 8

:: بازدید : 2713
:: ارسال شده در: نقشه قلمرو حكومت ها , نقشه قلمرو حكومت ها ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [دوشنبه 30 ارديبهشت 1387 ] [ 15:18]
تاریخ
اگر مطلبی برای وب ما فرستادید در

اینجا قرار خواهد گرفت .

مطالب شما

عنوان: آتشکده نیاسر .

قدمت: دوره ساسانی .

محل جغرافیایی : شهر نیاسر.

عکس تاریخی

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 1179
کل نظرات کل نظرات : 477
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 11
تعداد اعضا تعداد اعضا : 2986

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,772
باردید دیروز باردید دیروز : 4,093
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 213
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 633
بازدید هفته بازدید هفته : 5,865
بازدید ماه بازدید ماه : 90,086
بازدید سال بازدید سال : 181,021
بازدید کلی بازدید کلی : 2,416,321

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.167.159.180
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir

;