close
رزرو هتل
فرقه های سنی

همراه تاريخ

فرقه های سنی

همراه تاریخ
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
کتابخانه همراه تاریخ
جستجوگر پیشرفتهفرقه اسماعيليه:بخش ششم

اسماعیلیه


ادامه حیات شاخه حافظی


به رغم برچیده شدن حکومت فاطمیان در سال 567 ق . 1171م . و به رغم آنکه صلاح الدین ایوبی اسماعیلیان را سخت تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار داد و سازمان دعوت حافظی و همه سنت ها و نهادهای اسماعیلی فاطمیان را از بین برد و دارالعلم نیز به یک بیمارستان مبدل گردید . اما سلسله امامت از دیدگاه حافظیان پیوسته ماند و پس از عاضد به عنوان چهاردهمین خلیفه فاطمی و بیست و چهارمین امام اسماعیلی شاخه مستعلویه طیبی ، امامت به داوود (د.604 ق . /1207م ) رسید . برخی از مدعیان امامت داوود در مصر سر به شورش برداشتند و پشتیبانان محلی اندکی یافتند . تا پایان قرن هفتم / سیزدهم جوامع حافظی بکلی در مصر و شام متلاشی شد و در یمن نیز اسماعیلیه حافظی پس از بر افتادن حامیان زریعی و به دنبال فتوحات ایوبیان در عربستان جنوبی در 561 باقی نماندند .


ادامه حیات شاخه طیبی


پس از مرگ آمر ، درباره جانشینی او اختلاف بروز کرد و این اختلاف به جدا شدن دو شاخه طیبی و حافظی از همدیگر انجامید . بر خلاف حافظیها که سیر سلسله امامان را از طریق حافظ به دیگر امامان و خلفای فاطمی ادامه دادند . شاخه طیبی چهار خلیفه پایانی فاطمی را نپذیرفتند و از این دفاع کردند که آمر پسری به نام طیب داشته و این پسر در دو سالگی یا کمی پس از آن از نظرها غایب شده و بدین سان دوره ای از امامت امامان ستر اغاز گشته است . بدین سان از سال 524 ق . / 1130 م . این شاخه اسماعیلیه امام ظاهری نداشته اند .

هر چند در پی انشعاب یاد شده ، اسماعیلیان مستعلوی مصر از حافظ و خلفای پس از او حمایت کردند و به دیگر سخن به شاخه حافظیه پیوستند . اما در یمن ، جدای از زریعیان عدن و برخی از همدانیهای صنعا که از صلیحیان اعلام استقلال کرده و از همین رو بر خلاف این خاندان از حافظیه طرفداری کردند ، ملکه صلیحی یمن ، سیده ، نومید از قاهره و دستگاه خلافت آن به دفاع از امامت طیب پرداخت . بدین سان اسماعیلیان یمن (ص133) پرچمدار شاخه ای از اسماعیلیه شدند که در آغاز آمریه و بعدها طیبیه نام گرفت .

هرچند از دیدگاه طیبیان امام آنان غایب است و دوره ستر در میان فرزندان طیب تا به امروز ادامه یافته ، اما امور دینی این گروه در دست داعیان قرار دارد و نخستین داعی مطلق آنان ذوئیب بن موسی و ادعی ( د.546 ق / 1151 م.) بوده است . پس از او ابراهیم بن حسین حامدی (د. 557 ق. / 1162 م .) و در پی او نیز حاتم بن ابراهیم حامدی ( د. 596 ق / 1199 م. ) داعی مطلق شدند و از آن پس نیز سلسله داعیان این فرقهادامه یافته و تا بیست و سومین داعی ، کانون دعوت در یمن استقرار داشت .(134).

فرقه مستعلویه طیبی پس از توفیق در یمن به گجرات راه یافت و با گذشت زمان اکثریت عظیمی در هند بدین فرقه گراییدند که بهره ها یا بهراها نام گرفتند . انتقال دعوت طیبی از یمن به هند در هنگام عهده داری این مهم از سوی یوسف بن سلیمان (د.974 ق / 1567م ) صورت پذیرفته و عبدالقادر نجم الدین چهل و هفتمین داعی ، این انتقال را در سال 974 ق. / 1567م . یعنی سال پایان زندگی یوسف دانسته است . به هر روی از این زمان به بعد داعیانی در هند عهده دار امر دعوت شده اند که سه تن از نخستین کسان آن ها به ترتیب عبارتند از : یوسف بن سلیمان (د.974 ق. / 1567 م ) . جلال بن حسن ( د.975 ق. /1567 م ) . داوود بن عجبشاه ( د. 999 ق . /1591 م ) .

پس از مرگ داوود بن عجبشاه در سلسله داعیان بهره ها انشعاب پیش آمد و علت آن نیز این بود که پس از مرگ بیست و ششمین داعی طیبی ، فردی  به نام داوود بن برهان الدین بر جای او نشست و گزارش این امر را به یمن فرستادند و از دیگر سو  ، فردی دیگر به نام سلیمان بن حسن نیز ادعا کرد که داوود بن عجبشاه بر مقام او به عنوان داعی مطلق نص داشته است . از آن پس هر یک از این دو داعی پیروانی یافتند و از این رو بهره ها پیرو دو سلسله جداگانه از داعیان شدند .

اهمیت و جایگاه داعیان در مذهب بهره ها از آن روی است که آنان اساسا بیست و یک امام را قبول دارند‌: پنج تن از امام حسن (ع) تا امام صادق (ع) ، پنج تن از اسماعیل بن جعفر تا حسین مستور و یازده تن از عبیدالله مهدی تا طیب . از این رو پیوند زنده مذهبی آنان با تعالیم دین از رهگذر همین داعیان مطلق صورت می پذیرد .

شاخه نزاری اسماعیلیه


پس از درگذشت مستنصر ( خلیفه فاطمی مصر) اختلافی بزرگ بر سر جانشینی او روی داد و دو شاخه نزاری و مستعلوی از یکدیگر جدا شدند . مستنصر پیش از مرگ خود ابومنصور نزار را به جانشینی منصوب کرده بود . اما به هنگام درگذشت مستنصر ، افضل بن بدر الجمالی از غیاب نزار بهره جست و برادر کوچکتر او ابوالقاسم احمد مشهور به مستعلی را بر کرسی خلافت نشاند . از آن پس نزاع بر سر مشروعیت این جایگزینی و مساله امام بر حق ، سبب جدایی دو شاخه بزرگ اسماعیلی از همدیگر شد . در مصر ، یمن و از آن پس هندوستان از جانشینی مستعلی طرفداری شد . اما در برابر این شاخه از اسماعیلیه که بعدها اسماعلیه مصر یا مغرب نام گرفت . در شرق شاخه ای دیگر از اسماعیلیان از نزار طرفداری کردند و او را امام بر حق دانستند . این شاخه از اسماعیلیه که بعدها اسماعیلیه شرق یا اسماعیلیه ایران نام گرفت و آن را (( حشاشیش )) نیز خواندند وامدار بیعت و وفاداری حسن صباح به نزار بود و این بیعت دوره ای دیگر از امامان ستر را فراروی اسماعیلیه در این سرزمین نهاد . حسن صباح که در سال 471 ق. / 1071 م . یعنی در دوره فرمانروایی مستنصر به مصر رفته و در سلک داعیان اسماعیلی درآمده بود ، تا سال 487 ق . / 1094 م . یعنی سال درگذشت مستنصر ، قدرت فراوانی در ایران به دست آورده و به رهبر بلامنازع اسماعیلیان در سرزمین های شرقی بدل شده بود . حسن صباح که نام کاملش حسن به علی بن جعفر بن حسین صباح حمیری و از ( ص 138 ) خانواده ای امامی مسلک بود ، بعدها به کیش اسماعیلیان گرویید و پس از آنکه حضور او  را در قاهره بر نتافتند راهی سواحل سوریه و از آنجا روانه ایران شد و دعوت خویش را در الموت آشکار ساخت . او سر انجام در سال 483 ق . /1090 م . قلعه الموت را از کارگزاران سلجوقی ستاند و به تصرف خود درآورد و به تدریج پایه های دولتی را گذاشت که تا سال 654 ق. / 1256 م. به حیات خویش ادامه داد. حسن که خود را شیخ خوانده و او را شیخ کوهستان یا پیر کوهستان و نیز بابا سیدنا خوانده اند مبلغ برداشت های نوینی در آیین اسماعیلی بود که از آن به عنوان دعوت جدید یا تعالیم نو یاد کرده اند ، چونانکه در برابر ، دعوت فاطمیان مصر را دعوت قدیم گفته اند . حسن صباح که خود متکلمی برجسته بود در تعالیم سختگیرانه خویش که تا اندازه ای شریط و اوضاع و روش مبارزاتی اسماعیلیان شرق آن را اقتضا می کرد ، به امامی اعلام وفاداری کرده بود که اینک مردم به او دسترسی نداشتند و البته اطاعت او بی چون و چرا بر مردم واجب بود. حسن خود را مطابق آموزه های اسماعیلی داعی یا حجت می دانست و در دولتی که پایه گذاشت هم او و هم دو تن از جانشینانش خود را بدین عنوان خواندند ، هر چند پنج تن که از آن پس آمدند خود را امام می خواندند . در دولتی که حسن صباح پایه گذاشت هشت تن حکم راندند که در منابع فارسی از آنان به نام خداوندان الموت یاد می شود .

خداوند الموت : در دعوت اسماعیلی نزاری دوره الموت که حسن صباح پایه گذار آن بود هشت تن رهبری دعوت اسماعیلی را بر عهده داشتند . سه تن به عنوان داعی به اندیشه اسماعیلی خدمت گزاردند و پنج تن نیز خود را امام خواندند. در دوره عهده داری سمت دعوت از سوی داعی نخستین نزاریان ایران ، که خود بخشی از دوره ستر را شامل شده است . از چهارتن از امامان مستور فاطمی نام برده می شود که عبارتند از : نزار بن مستنصر (د.488 ق. / 1095 م.) هادی (د.530 ق . /1135 و 1136 م.) مهتدی ( د. 552 ق / 1157 م.) و قاهر (د. 557 ق. / 1162م ) که در سلسله امامت اسماعیلیان پس از منتصر که خود امام هیجدهم است ، به ترتیب امامان نوزدهم تا بیست و دوم هستند و از آن پس با دعوی امامت از سوی حسن به علی ذکره السلام وی امام بیست و سوم به شمار آمده و از آن پس سلسله امامان ادامه یافته است . به هر روی هشت داعی ای که رهبری دوره الموت را بر عهده داشتند عبارتند از : .......... ادامه مطلب


:: امتیاز: نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 4

:: بازدید : 643
:: ارسال شده در: فرقه های سنی , اسماعيليان ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [شنبه 28 دي 1392 ] [ 16:34]
تاریخ
شورش جهیمان العتیبی . مدعیان مهدویت .
..جهیمان العتیبی جهیمان العتیبی


در بامداد 20 نوامبر 1979ميلادي گروه مسلحي متشکل از 200 تا 300 تن که تعدادي از آنها دانشجويان علوم ديني و برخي مصري و يمني و کويتي بودند، به فرماندهي قحطاني،بعد از اقامه نماز صبح مسجدالحرام را اشغال کردند.يکي از رويدادهاي پراهميت تاريخ معاصر که کمتر بدان توجه شده است; جنبش موسوم به "جهيمان " در مکه مکرمه است، اين گروه مذهبي به اخوان المسلمين گرايش داشتند و شديدا با حکومت آل سعود در عربستان مخالف بودند، رهبري جنبش را افرادي به نامهاي "جهيمان العتيبي" که وهابي مذهب بود و "محمدبن عبدالل-ه القحطاني" به عهده داشتند .

در بامداد روز12 ذيحجه 1399قمري 20/ نوامبر 1979ميلادي گروه مسلحي متشکل از 200 تا 300 تن که تعدادي از آنها دانشجويان علوم ديني و برخي مصري و يمني و کويتي بودند، به فرماندهي قحطاني ، بعد از اقامه نماز صبح مسجدالحرام را اشغال کردند.آنها بلافاصله بعد از اشغال مقدس ترين مکان مسلمانان جهان، مدعي ظهور "فرستاده موعود" -محمدبن عبدالل-ه القحطاني- شدند، اين گروه پس از حدود 22 روز مقاومت در برابر پليس عربستان، سرانجام سرکوب شده و شکست خوردند.گفته مي شود دولت عربستان براي سرکوب گروه "القحطاني" تعداد زيادي کوماندو و نيروي مخصوص از فرانسه درخواست کرد و نهايتا با کمک اين نيروهاي مخصوص خارجي توانست اين شورش عجيب را مهار کند.

.............................

منبع مطلب : http://www.ebtekarnews.com

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 839
:: ارسال شده در: تاريخ اسلام , فرقه های شیعه , فرقه های سنی ,

نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [یکشنبه 19 آبان 1392 ] [ 20:49]
تاریخ
اگر مطلبی برای وب ما فرستادید در

اینجا قرار خواهد گرفت .

مطالب شما

عنوان: آتشکده نیاسر .

قدمت: دوره ساسانی .

محل جغرافیایی : شهر نیاسر.

عکس تاریخی

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 1179
کل نظرات کل نظرات : 476
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 14
تعداد اعضا تعداد اعضا : 2982

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 2,527
باردید دیروز باردید دیروز : 3,882
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 347
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 744
بازدید هفته بازدید هفته : 22,467
بازدید ماه بازدید ماه : 59,730
بازدید سال بازدید سال : 150,665
بازدید کلی بازدید کلی : 2,385,965

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.204.219.143
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir

;