close
رزرو هتل
پایان نامه هایی درباره معاویه (1)

همراه تاريخ

تحليل بر سياست هاي نظامي معاويه استاد راهنما : حسن صادقی سمرجانی | استاد مشاور : محمد رادمنش | دانشجو : احمد عباسی نیا | سال انتشار: 1391 عنوان نشر:…

همراه تاریخ
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
کتابخانه همراه تاریخ
جستجوگر پیشرفته
تحليل بر سياست هاي نظامي معاويهاستاد راهنما : حسن صادقی سمرجانی | استاد مشاور : محمد رادمنش | دانشجو : احمد عباسی نیا |سال انتشار: 1391

عنوان نشر: پايان نامه كارشناسي ارشد

سازمان (ها): دانشکده علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود.


چکیده :


پژوهش حاضر به موضوع تحليل بر سياست هاي نظامي معاويه اختصاص دارد. مهم ترين سؤال محوري اين پژوهش، اين است که معاويه در دوران قبل و بعد از خلافت از چه اصول، استراتژي و تاکتيک هاي نظامي بهره گرفته است. ضرورت و هدف اين تحقيق تحليل بر سياست هاي نظامي معاويه در دوران سه خليفه ي اول مسلمين، دوران خلافت حضرت علي (ع) و امام حسن مجتبي (ع) و دوران بعد از خلافت ايشان بوده است. سياست نظامي معاويه در دوران قبل از خلافت در دو شکل حمايت و معاندت با خلافت بوده است که در دوران سه خليفه ي اول مسلمين در شکل حمايت از آنان بوده است و در دوران خلافت حضرت علي (ع) و امام حسن مجتبي (ع) به علت مغايرت سياست هاي او با اصول اوليه ي اسلامي معارضت داشته است. در دوران بعد از خلافت معاويه، جنگ هاي داخلي و خارجي (فتوحات) اتفاق افتاد. سياست نظامي معاويه در جنگ هاي داخلي اين بود که با تاکتيک و نقشه ي ويژه اي جنگ را به فتنه‌انگيزي تغيير دهد و در ميداني غير از ميدان نبرد با مخالفان خود مبارزه کند. او روش فتنه گري را براي پيروزي خود موفقيت آميز تر از ميدان جنگ مي ديد. معاويه در جنگ هاي خارجي (فتوحات) در سه جبهه ي شرق، روم و شمال افريقا مي جنگيد. بيشتر اين جنگ ها به صورت لشکرکشي و جنگ منظم بود. البته از تاکتيک جنگ و گريز نيز استفاده مي شد. سياست نظامي معاويه در اين جنگ ها اين بود که با توجه به تاکتيک ها و خصوصيات رزمي دشمن، اقدام به نبرد مي کرد که در اين پژوهش به تفصيل بدان پرداخته شده است.


...............


منبع : http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/644734

گونه شناسي صحابه حامي معاويه


استاد راهنما : علی محمد ولوی | استاد مشاور : | دانشجو : ملیحه سرخی کوهی خیلی |


سال انتشار: 1390

عنوان نشر: پايان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ - دانشگاه الزهراء علیها السلام


چکیده :


برخي از صحابه پيامبر با توجه به جايگاه سياسي و نظامي خويش، با حمايت‌هايي که از معاويه طي سال هاي 17 – 60 ه ق به انجام رساندند، در تکوين و استمرار امارت و خلافت او نقش بسزايي ايفا کرده‌اند. بررسي چگونگي و ميزان حمايت افراد موردنظر از معاويه از اهداف مهم اين پژوهش به حساب مي آيد. در پژوهش حاضر با بهره‌گيري از روش توصيفي به بررسي ميزان تراکم صحابه حامي در يکي از چهارسنخ حامي کامل، حامي فعال، حامي نيمه فعال و حامي منفعل از طريق به کارگيري روش بسامدسنجي با تکيه بر پنج متغير وابستگي قبيله‌اي، سنّ، سواد، پايگاه اجتماعي و ميزان برخورداري اقتصادي پرداخته شده است. معيار گونه‌شناسي در اين پژوهش برگرفته از يک نوع مدل تلفيقي است که توسط انديشمنداني چون هانس گرث، سي رايت ميلز و گوستاويونگ ارائه.....


.منبع : http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/644734نگاهي بر زندگي و خلافت معاويه بن ابن سفيان


استاد راهنما : محمد سپهری | استاد مشاور : محمدرضا شهیدی پاک | دانشجو : سیده ملیحه احمدنیری |


سال انتشار: 1391

عنوان نشر: پايان نامه كارشناسي ارشد

سازمان (ها): دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


چکیده :


دراين پژوهش، زندگاني و کارنامه سياسي معاويه بن ابي سفيان به عنوان يکي از چهره¬هاي شاخص خاندان بني اميّه در تاريخ اسلام مورد بررسي قرار گرفته است. مساله اساسي دراين پژوهش، بررسي و شناخت عملکرد ديني سياسي معاويه بن ابي سفيان در طول حيات و در دوران حکومت¬داري او مي¬باشد. به علاوه تحولات اوضاع سياسي- اجتماعي جامعه اسلامي آن دوران، در زمان حکمراني وي نيز مد نظر قرار گرفته است. از آن¬جا که مرگ عثمان و صلح با امام حسن مجتبي(ع) فصل مهمي از کارنامه زندگاني معاويه بن ابي سفيان را تشکيل مي¬دهد، بخش عمده¬اي از اين پژوهش حاضر به اين مساله پرداخته است. در اين پژوهش از روش تاريخي مبتني بر مطالعات کتاب¬خانه¬اي و منابع تاريخ¬نگاري استفاده شده است. بر مبناي پژوهش حاضر، معاويه بن ابي سفيان در برهه¬اي از تاريخ اسلام که مسلمانان دچار هرج و مرج و آشفتگي بودند، به عنوان خليفه مسلمين به روي کار آمد و به دليل نقشي که از کشته شدن عثمان و سازماندهي سياست¬هاي به حکومت رسيدن خود در اوضاع داخلي جامعه اسلام داشت، به تدريج به قدرت رسيد. بيعت مسلمين با امام حسن مجتبي (ع)، بعد از شهادت امام علي(ع) سبب نگراني معاويه و نزديکانش شد از اين رو، توطئه صلح تحميلي و در آخر شهادت آن بزرگوار طرح¬ريزي گرديد.از زمان خونخواهي عثمان تا صلح اجباري با امام حسن(ع) و در تعقيب آن شهادت آن حضرت دوران فعاليت سياسي- حکومتي معاويه در مقام خليفه بر حق مسلمين آغاز گرديد. او به عنوان يکي از مردان بني¬اميّه که مورد توجه اهل شام و بزرگان قريش بود نقش خود را در مقام بنيان¬گذار حکومت امويان به بهترين وجه ايفا کرد. اما او و ولايعهدش به دليل جاه¬طلبي و ظلم¬هاي بي حدوحصرشان به مؤمنين واقعي و اهل بيت عصمت وطهارت و نيز مسائل عير اخلاقي زندگاني خصوصي¬شان نتوانستند اطمينان شيعيان و آگاهان جامعه اسلامي را جلب نمايند و قدرت خاندان امّيه برچيده شد و از صحنه حکومت بر مسلمين حذف شدند. کليد واژه¬ها: زندگاني، معاويه بن ابي سفيان، عمر، عثمان، صلح با امام حسن، يزيد.


منبع : http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/656103
تأثير سنت هاي جاهلي بر موفقيت بهره¬گيري معاويه از گفتمان مظلوميت عثمان 


استاد راهنما : شهلا بختیاری | استاد مشاور : فرهاد ساسانی | دانشجو : زهرا یحیوی |


سال انتشار: 1389

عنوان نشر: پايان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ - دانشگاه الزهراء علیها السلام


در سال سي و پنج هجري پس از بروز اعتراض هاي مردمي عليه عثمان، معاويه تلاش خود را براي بهره برداري هر چه بيشتر از اين اوضاع نمود. سرانجام پس ازكشته شدن عثمان، زمينه و فرصت مناسب براي طرح خواسته هاي معاويه فراهم آمد. معاويه با بهره گيري از مظلوم كشته شدن عثمان و ادعاي خون خواهي وي که در ابتدا توسط اصحاب جمل مطرح شد و نيز طرح وجود رابطه خويشاوندي خود با عثمان، تبليغات گسترده اي را در اين زمينه آغاز نمود. پرسشي که در اين باب مطرح مي شود اين است که معاويه چگونه توانست با بهره گيري از سنت هاي جاهلي در گفتمان مظلوم کشته شدن عثمان براي خود ايجاد مشروعيت نمايد؟ و پاسخي که به عنوان فرضيه به اين پرسش داده شده عبارت است از اينکه معاويه با وارد کردن سنت هاي جاهلي چون «ثار»، .....


منبع : http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/590837
بررسي تطبيقي ساختار حكومت علي (ع) و معاويه


استاد راهنما : عطا الله مهاجرانی | دانشجو : علی کریمی |نوع نوشتار: پایان نامه

سال انتشار: 1381

عنوان نشر:

سازمان (ها): دانشگاه تربیت مدرس .مقايسه به عنوان متد علمي براي شناخت و ارزيابي هر موضوعي نكات بسياري را روشن مي سازد. متاسفانه در حوزه تاريخ به طور اعم و تاريخ اسلام به طور اخص ازاين شيوه كمتر استفاده مي شود. در حالي كه چنانچه بااين روش شخصيتي را با شخصيت متضاد آن با سيستم هاي حكومتي با هم بسنجيم، ابهامات مهمي برطرف مي شود. علي (ع) همواره به عنوان يكي از مهمترين شخصيتهاي تاثيرگذار صدر اسلام مطرح است كه افكار، انديشه ها، سياستها و پيروي او از اصول اصيل اسلامي و پايبندي اش به راه و روش پيامبر سبب ماندگاري نامش در تاريخ شده است ، اما در اين ميان مشكلي كه تاكنون در تحقيقاتي كه در باره علي (ع) و مواضع او انجام شده است ، موجود مي باشد، اين است كه تنها به بررسي يك جانبه قناعت شده است . در حالي كه اگر علي (ع) را با چهره متضاد هم عصرش بسنجيم و شيوه هاي حكومتي علي (ع) را با چهره آنتي تزش (معاويه) مقايسه كنيم ، حقايق بسياري كشف مي شود. بررسي طريقه خلافت اسلامي علي (ع) كه نگاه آرماني به قدرت و اهداف متعالي در حكومت داشت با روش سلطنت دنيوي معاويه كه به قدرت نگاهي اصيل داشت و در حكومت هدفي جز رسيدن به منافع شخصي اش نداشت ، حايز نكات قابل توجهي مي باشد. در حقيقت به نظر مي رسد بهترين راه حل براي درك عظمت شخصيت علي (ع) و فهم مناسب روشهاي حكومتي اش ، قياس او با چهره صاحب قدرت حاكم مخالف هم عصرش (معاويه) است .منبع: http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/20017

تحليل روانشناختي شخصيت معاويه از نگاه امام علي(عليه السلام)


سال انتشار: 1388

عنوان نشر: پايان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده الهیات و معارف اسلامی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزویناستاد راهنما : ایرج گلجانی | استاد مشاور : محمد رضا جلالی | دانشجو : رقیه قهرمانی نیک |


امام علي(ع) بعنوان شخصيتي تاثير گذار در تاريخ صدر اسلام، و در جايگاه حاكم اسلامي در سال هاي 36-40 هجري به بازشناسايي و تحليل شخصيت افراد موثر بر جامعه مي پردازد . و در اين زمره معاويه را به علت سوابق خانوادگي-در جهت آسيب به اسلام- و شخصيتي مورد ارزيابي قرار مي دهد . گوشه ايي از اين تحليل ها را مي توان در نامه هاي نهج البلاغه مشاهده نمود.


منبع: http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/569958


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

:: بازدید : 937
:: ارسال شده در: پایان نامه ها ,

:: برچسب‌ها: معاویه , تحقیق معاویه , زندگی معاویه , شخصیت معاویه , معاویه با تکیه بر , سیاست روز معاویه ,
نویسنده
نویسنده :
تاریخ : [سه شنبه 29 بهمن 1392 ] [ 12:19]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
اگر مطلبی برای وب ما فرستادید در

اینجا قرار خواهد گرفت .

مطالب شما

عنوان: آتشکده نیاسر .

قدمت: دوره ساسانی .

محل جغرافیایی : شهر نیاسر.

عکس تاریخی

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 1179
کل نظرات کل نظرات : 493
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 5
تعداد اعضا تعداد اعضا : 3004

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 3,346
باردید دیروز باردید دیروز : 3,586
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 170
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 225
بازدید هفته بازدید هفته : 3,346
بازدید ماه بازدید ماه : 98,172
بازدید سال بازدید سال : 280,494
بازدید کلی بازدید کلی : 2,515,794

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.211.0.142
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir

;